Η τεχνολογία και η χρήση της είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιωσιμότητα αλλά και την αποδοτικότητα των εταιρειών. Ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων η από τον όγκο εργασίας, κάθε εταιρικό περιβάλλον απαιτεί άμεση τεχνική υποστήριξη και σύμβουλο τεχνολογίας.
Μια άμεση τεχνική υποστήριξη θα αυξήσει την αποδοτικότητα των υπαλλήλων και θα τους απαλλάξει από το άγχος της επίλυσης τεχνικών προβλημάτων είτε με τα μηχανήματα γραφείου που χρησιμοποιούν είτε με τα προγράμματα που υπάρχουν εγκατεστημένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Η Τεχνοτοπία διαθέτει σύστημα on line ticketing για να μπορεί εύκολα κάθε εργαζόμενος να καταγράφει το πρόβλημα που παρουσιάζεται, και να παίρνει άμεση απάντηση στο αίτημα του. Όπου κριθεί απαραίτητο, η σύνδεση με το μηχάνημα του αιτούντος είναι άμεση για γρήγορη επίλυση του τεχνικού προβλήματος.Εύκολα και με ταχύτητα χωρίς την ανάγκη ύπαρξης συμβολαίων συντήρησης.

 

Για προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω της απομακρυσμένης διαχείρισης, ορίζεται άμεσα επίσκεψη τεχνικού στον χώρο της επιχείρησης.

  • Χωρίς συμβόλαια συντήρησης
  • Aμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων
  • On line ticketing system
  • Συμβουλές αγοράς τεχνολογίας
  • Ανάλογα με τις εταιρικές απαιτήσεις

Η Τεχνοτοπία διαθέτει συμβούλους τεχνολογίας που μπορούν να συζητήσουν μαζί σας για να βρουν την καλύτερη λύση τεχνικής υποστήριξης. Να σας κατευθύνουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και την φύση της εργασίας, σε αγορές τεχνικού εξοπλισμού που ταιριάζουν καλύτερα σε αυτές. Απο την αγορά ενός απλού laptop μέχρι και τον τεχνικό εξοπλισμό η το software που χρειάζεται η εταιρία σας. Mε κύριο άξονα τον τρόπο και την ταχύτητα που απαιτεί το εργασιακό σας περιβάλλον.Επικοινωνήστε μαζί μας και δοκιμάστε το on line ticketing system εντελώς δωρεάν.