Δημήτρης Φίντζος-Βαβλής
System Architect

Mε επαγγελματική εμπειρία σε IBM και Netsuite. Eιδίκευση πάνω σε Microsoft products και Virtualization. Συγκεκριμένα πάνω σε Microsoft Windows Server , Microsoft Exchange Server, SCCM και Hyper-V. Επίσης σε συστήματα VMware, Citrix Xenapp και Azure.

Κων/νος Ντούτσος Οικονόμου
Senior Web Developer

Eπαγγελματική εμπειρία σε πολυεθνικές RedHat (UX, ΙΤ dpt), πολυετή παρουσία στον χώρο του Web.Ειδίκευση στο eCommerce έχοντας λάβει μέρος στα μεγαλύτερα ελληνικά implementations στον χώρου του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Τεχνογνωσία σε front-end & back-end stacks.

Θέμελη Δήμητρα
Graphic & Web Designer

Ξεκινώντας από τα έντυπα το 2000 προχώρησε στο web, όπου πια έχει αποκτήσει 10ετή εμπειρία στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση. Εξαιρετική γνώση των προγραμμάτων της Adobe, CSS3, HTML5, καθώς και των Bootstrap & Foundation.

Ξάνης Χρήστος
Computer Engineer

Tεχνική υποστήριξη σε υπολογιστές και δίκτυα Η/Υ. Επίλυση προβλημάτων hardware και software σε Windows περιβάλλον και τηλεφωνικά κέντρα Asterisk. Υπεύθυνος εφαρμογής GDPR με πιστοποίηση DPO-TUV και Coper & Fiber –Datwyler.

Γρηγόρης Καρύδης
Network Engineer

Μηχανολόγος μηχανικός με ειδίκευση σε αυτοματισμούς γραφείων ,δίκτυα υπολογιστών Ethernet - οπτικών ινών, ασύρματες τεχνολογίες και τηλεφωνικά κέντρα Asterisk. Απο το 2005 προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε εταιρικούς πελάτες και ιδιώτες.

Αποστολίδης Χαράλαμπος
Electrician

Ηλεκτρολόγος με ειδίκευση στις δομημένες καλωδιώσεις, και στις πιστοποιήσεις Ethernet δικτυακών καλωδιώσεων. Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων με ηλεκτρολογικά πιστοποιητικά που διασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια.

Team Certificates :

Airdata UAV|Drone Safety Verified Badge