Δημήτρης Φίντζος-Βαβλής
System Architect

Mε επαγγελματική εμπειρία σε IBM και Netsuite. Eιδίκευση πάνω σε Microsoft products και Virtualization. Συγκεκριμένα πάνω σε Microsoft Windows Server , Microsoft Exchange Server, SCCM και Hyper-V. Επίσης σε συστήματα VMware, Citrix Xenapp και Azure.

Θέμελη Δήμητρα
Graphic & Web Designer

Ξεκινώντας από τα έντυπα το 2000 προχώρησε στο web, όπου πια έχει αποκτήσει 10ετή εμπειρία στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση. Εξαιρετική γνώση των προγραμμάτων της Adobe, CSS3, HTML5, καθώς και των Bootstrap & Foundation.

Ξάνης Χρήστος
Computer Engineer

Tεχνική υποστήριξη σε υπολογιστές και δίκτυα Η/Υ. Επίλυση προβλημάτων hardware και software σε Windows περιβάλλον και τηλεφωνικά κέντρα Asterisk. Υπεύθυνος εφαρμογής GDPR με πιστοποίηση DPO-TUV και Coper & Fiber –Datwyler.

Γρηγόρης Καρύδης
Network Engineer

Μηχανικός δικτύων ΕΚΠΑ απόφοιτος ακαδημίας CISCO H.A.U με πιστοποίηση Cisco Certified Network Associate. Πιστοποιημένος από την FOA ώς Certified Fiber Optic Technician και κάτοχος πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πάνω στην ψηφιακή λειτουργία έξυπνων αισθητήρων για έξυπνες πόλεις.

Αποστολίδης Χαράλαμπος
Electrician

Ηλεκτρολόγος με ειδίκευση στις δομημένες καλωδιώσεις, και στις πιστοποιήσεις Ethernet δικτυακών καλωδιώσεων. Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων με ηλεκτρολογικά πιστοποιητικά που διασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια.

Team Certificates :

Airdata UAV|Drone Safety Verified Badge