Η Τεχνοτοπία δίνει λύσεις από τον αρχικό σχεδιασμό μηχανοργάνωσης της επιχείρησης σας, μέχρι και την υλοποίηση – συντήρηση του τοπικού σας δικτύου υπολογιστών και των προγραμμάτων. Σύμβουλοι τεχνολογίας μπορούν να συζητήσουν μαζί σας για να βρουν την καλύτερη λύση.

Τεχνικό τμήμα
To τεχνικό τμήμα της εταιρείας προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και μηχανοργάνωσης σε εταιρείες και ιδιώτες. Άμεσα με χρήση λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης ή με φυσική παρουσία όταν οι ανάγκες επίλυσης του τεχνικού θέματος το απαιτούν. Tο τεχνικό τμήμα διαθέτει και συνεργεία εγκαταστάσεων για μικροκυματικές ζεύξεις [Link], τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύωνVOIP τηλεφωνικών κέντρων, και ανάπτυξη δομημένης καλωδίωσης.

Τμήμα ανάπτυξης λογισμικού
H ομάδα ανάπτυξης λογισμικού δημιουργεί αποτελεσματικές λύσεις με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Για την ανάπτυξη εφαρμογών, χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα εργαλεία της Microsoft, αλλά και Οpen Source λύσεις. Μαζί με τον πελάτη αναλύουμε τις ανάγκες και τους σκοπούς κατασκευής νέων applications ή εξειδικευμένου Software και επιλέγουμε τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν. Στην ομάδα ανάπτυξης λογισμικού, χρησιμοποιούμε Αgile μεθοδολογίες και συγκεκριμένα Scrumban (Scrum + Kanban), για μεγιστοποίηση της απόδοσης, και αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Συνδυάζοντας την τεχνολογία με τη σωστή προσέγγιση στη διαχείριση έργων, δημιουργούμε εργαλεία για τους πελάτες μας, με βάση τις ανάγκες και το επιχειρηματικό τους μοντέλο.