Τεχνοτοπία,PC, Δίκτυα υπολογιστών ,Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη Εταιρειών, ticketing system