Συνειδητοποιημένες … πόρτες

Καταγραφή εμπειριών και δυνατότητα χρήσης αυτών για μεταβολή της λειτουργίας. Ίσως και εκεί να κρύβεται η δυνατότητα δημιουργίας ευφυών μηχανών. Αν το σκεφτούμε, αυτό είναι που δημιουργεί χαρακτήρες αλλά και εξελίσσει τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με robot και μηχανισμούς που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν κάποιο επίπεδο ευφυΐας καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα: ‘’Όταν ένα robot συνειδητοποιήσει την ίδια του την ύπαρξη, τότε θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας’’.

Και έρχομαι εγώ και ρωτώ….Ο άνθρωπος πως συνειδητοποιεί την ύπαρξη του; Μέσα φυσικά, από της εμπειρίες που έχει από την ζωή. Την αλληλεπίδραση του δηλαδή με το περιβάλλον που του δημιουργεί εμπειρίες τις οποίες καταγράφει. Αυτές τις καταγραφές έχει την δυνατότητα να τις επαναφέρει στην μνήμη του [συνειδητοποιώντας έτσι ότι υπάρχει γιατί αλληλεπιδρά με το περιβάλλον] καθώς και να δράσει ανάλογα με την εμπειρία του, αν βέβαια οι περιστάσεις το απαιτούν.

Άρα…. Μια αυτόματη πόρτα, που διαθέτει δύο αισθητήρια για να ανοίγει και να κλείνει, και παραμένει πάντα ανοιχτή τις ώρες που καταλαβαίνει ότι υπάρχει περισσότερη κίνηση έχει συνειδητοποιήσει την ύπαρξη της, όσο και ο άνθρωπος μέχρι σήμερα.